Må alle vegger flislegges?

I grunnpakken ligger at alle vegger flislegges i et bad som ikke er adskilt fra toalett. Alle vegger i våtsoner må flislegges. Velger du å ha adskilt bad og toalett må ikke toalett flislegges. Toalett er ikke definert som våtrom. Det vil bli ekstra kostnader som du får på en tilleggsregning fra entreprenør. dersom noen vegger ikke flislegges helt, fordi det blir ekstra arbeid med å preparere muren der det ikke legges fliser.