Andre arbeider som skal tas i dette prosjektet

Skal det gjøres noe med radiatorsystemet?

Radiatorsystemet vårt er også vurdert av OPAK AS, og termofotografering er foretatt i noen leiligheter. Noen av de målte radiatorer hadde litt dårlig gjennomstrømning, og disse bør skiftest, men generelt viser termograferingen at det er tilfredsstillende vanngjennomstrømning. Varmeanlegg av denne typen har ganske lang levetid da vannet sirkulerer i en lukket krets med minimalt tilskudd av oksygen som forårsaker korrosjon. Levetid på slike anlegg, avhengig av tidligere drift og vedlikehold, vil være fra 80 – 100 år.

Det som skal skje med radiatorsystemet sommeren 2015 utført av Rørleggersentralen AS er følgende:

Hele anlegget tappes ned. Deretter skiftes de gamle stoppekranene (ventiler) til såkalte «strupeventiler» som vil gjøre det mulig å regulere varmen til de enkelte oppganger. Når det er gjort, skiftes til termostatstyrte radiatorventiler med forinnstilling i alle boenheter. Det ble vedtatt på sameiermøtet å gjøre det der dette ikke allerede er gjort. Samtidig skiftes defekte radiatorer. Anlegges vil så bli renset og fylt opp igjen uten at det kommer luft inn i systemet. Med disse arbeider utført vil sameiet spare en del på energikostnader i årene framover, og anlegget vil sannsynligvis fungere bra i mange år framover.

Skal det gjøres noen med bunnledningene?

Det er ikke planlagt inn i prosjektet med rør og bad, men de bør undersøkes (video-kontroll), og dersom det viser seg at det er vesentlige avvik som svanker, brudd, fremmedlegemer e.l. som kan forårsake lekkasje/blokkering vil dette måtte utbedres som et eget arbeid senere.