Avslutning og kontroll

Når er det kontrollbefaring?

Kontroll-/ferdigbefaring foretas i hht oppsett om viktige datoer i beboerpermen du vil få utlevert i slutten av april.

Når får jeg min egen lås tilbake i inngangsdøren?

Når det skjer står også i beboerpermen.

Blir det noen kontroll av senere?

SansBygg gjennomfører en årskontroll som gjøres ved at der sendes ut et spørreskjema til samtlige enheter. Deretter blir evt. rapporterte mangler og avvik undersøkt.