Hva sier byggebransjens våtromsnorm (BVN) om rør og bad?

Den gir anbefalte retningslinjer for når vann- og avløpsledninger skal/bør skiftes ut i eldre bygninger. Om man legger «Våtromsnormen» til grunn som anbefaling, bør rørledninger av en viss alder skiftes ut basert på følgende kriterier:

Kaldtvannsledninger eldre enn 50 år skal alltid skiftes, dersom de ligger slik til at lekkasjer vil føre til vannskade

Varmtvannsledninger eldre enn 30 år skal alltid skiftes, dersom de ligger slik til at lekkasjer vil føre til vannskade

Avløpsledninger og sluk eldre enn 40 år skal normalt alltid skiftes. Sluk som ikke har standard klemring, og som ikke kan påsettes godkjent forhøyningsring eller annen godkjent forbindelse til membranen, skal skiftes

Vann- og avløpsledninger inkl. sluk som tidligere har hatt korrosjonsskader som skyldes alder, bruk eller feil montering skal skiftes.