Hva skal gjøres inne i leilighetene på kjøkkenet?

Demontering av eventuell innredning for å komme til rørene

Nye rørføringer (vannrør frem til blandebatteri og avløp til vannlås)

Remontering av eventuell innredning