Hva skjer når?

Informasjon gis på sameiermøte 23. april . Da kommer entreprenør SansBygg AS og prosjektleder Kjell Fossum ved OPAK og orienterer. Det settes av god tid til å besvare spørsmål. Det er imidlertid umulig å svare på detaljerte spørsmål om hver enkelt leilighet før det har vært førbefaring der, så spar slike spørsmål til da. Det deles ut en beboermappe på informasjonsmøtet. Den vil inneholde informasjon om kontaktpersoner i prosjektet, hva beboere må tenke på før oppstart, selve gjennomføringen, tilvalg og viktige datoer.

Oppryddingscontainer 5. mai. Det er bestilt stor container til opprydding i kjellerboder.

I midten av mai settes det opp brakke med såkalt «Showroom ». Her vises fliser, sanitærutstyr, baderomsmøbler o.a. man kan velge til eget bad. Døren inn har kodelås. Tilgang til «showroom» vil gis på den måten at koden står opplyst i beboerpermen alle får. Alle seksjonseiere har derfor tilgang dit når de måtte ønske det.

I mai og juni kommer de første førbefaring i leilighetene i de 3-4 oppgangene som tas først

En representant for SansBygg AS kommer til hver enkelt leilighet for å ta mål, registrere og gi relevante opplysninger til den enkelte beboer. Ved noen befaringer det det kan være behov for det vil også prosjektleder for OPAK være tilstede. Her blir det anledning til å stille spørsmål. Tidspunkt for førbefaring i din leilighet vil du finne i beboermappen du har får utlevert. Det er viktig at eier er til stede på førbefaringen.

Førbefaringene vil skje på tirsdager fra kl. 8.00 til ca. kl. 11.00. Dersom noen seksjonseiere i de øvrige oppganger lurer på om deres bad er slik at det ikke er nødvendig å gjøre noe der kan også de be om en befaring før sommeren.

I juni er det bestillingsmøter (fliser, ev. utstyr) for de første 3 oppgangene

Hver leilighet får tildelt et tidspunkt for bestillingsmøte. Her inngås avtale om hva som skal gjøres i hvert enkelt bad. Tid og sted for ditt bestillingsmøte finner du i beboerpermen du har får utlevert. Det tegnes opp på bestillingsmøtet hvordan du ønsker utstyr plassert på ditt bad (dusj, badekar, vaskemaskin og servant kan i hovedsak flyttes dit du vil som det er mulig å ha det, mens toalettet blir omtrent der det står i dag). Alle må ha bestemt seg for hva slags fliser og utstyr/tilvalg man skal ha før man kommer til bestillingsmøtet.

Etter slutt på fyringssesongen blir det utskifting av stoppekraner på radiatorrørene i kjellerne . Dette arbeidet får ingen betydning for eiere/beboere, bortsett fra de som har slike kraner inne i sin kjellerbod og som må gi tilgang til denne. De som det gjelder vil få beskjed.

Dersom sameiermøtet i april 2015 vedtar utskifting av ventiler/kraner på radiatorene i leiligheten til termostattype, vil også denne utskiftingen foretas før neste fyringssesong. Nærmere opplysninger om dette arbeidet kommer dersom det blir vedtatt. (Termostater vil redusere sameiets fyringsutgifter, men i og med at dette ikke kommer inn under definisjon på «nødvendig vedlikehold», må det besluttes på sameiermøte om det skal gjøres.)

Gjennom sommeren legges det nye gjennomgående vannrør i kjellerne . De legges i kjellergangene, ikke gjennom kjellerboder som nå. De skal ligge klare til å kobles til anlegget når øvrige rør er skiftet i oppgangen. Dette arbeidet for ingen betydning for beboere.

Etter sommerferien er det nye runder med førbefaringer og bestillingsmøter

Tidspunktene for førbefaringer og bestillingsmøter for de oppganger som ikke er tatt før sommerferien står i hver enkelt beboerperm.

Arbeidsrigg settes opp etter sommerferien .

Den kommer sannsynligvis til å stå mellom 15 D og Mikkel Doblougs gate 9.

Ny oppryddingscontainer i augu st.

Litt før oppstart 17. august kommer enda en container for ytterligere opprydding i kjellerboder .

Låsbytte til leiligheten

Når det skal skje står i beboerpermen

17. august: starter arbeidene med rør og bad i første oppgang . Deretter begynner man på en ny oppgang hver mandag framover høsten. Detaljert fremdriftsplan er alt sent ut med vanlig post til alle seksjonseiere og med epost til seksjonseeiere og beboere. Av sikkerhetsmessige grunner legges den ikke her på nettsiden som også er tilgjengelig for andre, fordi den gir oversikt over når leiligheter kan stå tomme.

11. desember: avsluttes arbeidene i siste oppgang, og nedriggingen begynner .