Hvor mye vil prosjektet koste?

På ekstraordinært sameiermøte ble det vedtatt å søke om lån på 20 mill. som et «worse case scenario» på hva kostnadene kan bli. Det ble antatt da at det kunne dreie seg om ca. 17 mill. Det ligger nå an til vi kan ende på rundt 15 mill. Da er det tatt forbehold om ekstraomkostninger, som nesten alltid vil komme på i prosjekter av en slik størrelse.