Hvordan kan jeg få vite hva jeg kan velge av fliser og utstyr?

De 5 standardflisene som er tatt ut til vegg og de 5 til gulv er det mulig å få se ved å gjøre avtale med styret. Andre fliser, som vil koste noe ekstra, må man til FagFlis for å se. Utstilling av sanitærutstyr og baderomsmøbler, og hvordan flisene tar seg ut på vegg og gulv, kan ses i et "Showroom" på Tveita. Se i utlevert infoperm for nærmere opplysninger om dette.