Hvordan skal dette finansieres?

Vårt sameie har aldri vedtektsfestet å ha et vedlikeholdsfond. Da er det ikke anledning til å sette av midler til større prosjekter. De muligheter som da forelå var: 1) lånopptak, 2) innkreving av et større innskudd fra hver enkelt seksjonseier og 3) realisering av sameiets verdier. Den løsning som ble foreslått av styret, og vedtatt på ekstraordinært sameiermøte, var kombinasjon av låneopptak og salg av de to seksjonene sameiet eide. Den ene seksjonen er solgt, og den andre vil bli lagt ut for salg etter nyttår når den er ferdig rehabilitert. Til sammen antas det at disse leilighetene vil innbringe ca. 6 mill. netto til sameiet. Det betyr at behovet for låneopptak til dette prosjektet vil bli ca. 9 mill.