Hvordan skal ting organiseres i prosessen med leilighetene?

Hvordan får arbeiderne tilgang til fellearealer og leiligheter ?

Når arbeidene pågår i en oppgang lås til leilighetene der slik at arbeiderne får tilgang uten at eier trenger å gi fra seg sin egen nøkkel. Det er viktig at entreprenør får tilgang til leiligheten under dette låsbyttet. Når det skal skje står i beboerpermen som blir utlevert. Til disse låsene har alle arbeiderne en universalnøkkel, mens beboere kun har nøkkel som passer til egen leilighet. I anleggsperioden MÅ ikke sikkerhetslås eller alarm benyttes. Låsene til utgangsdørene skiftes ikke. Arbeiderne får universalnøkler som passer der og til kjellere og loft.

Hvilke sikkerhetsrutiner vil gjelde?

Alle håndverkere tilknyttet prosjektet skal ha utstedt grønt id-kort med navn og bilde. Det vil være ca 20-30 håndverkere tilknyttet prosjektet. Det blir utarbeidet planer for ivaretakelse av HMS- helse-, miljø og sikkerhet og det gås jevnlige vernerunder. Gi beskjed til OPAK om evt. problemer i tilknytning til helse, miljø og sikkerhet.

Når på døgnet vil det foregå arbeider?

Støyende arbeider legges til hverdager mellom klokken 07.00-17.00. Ikke støyende arbeider kan gå fram til kl 20.00 på hverdager. Eventuelle arbeider utover forannevnte vil bare kunne utføres unntaksvis og i samsvar med styrets godkjenning

Må jeg rydde vekk i kjellerboden min?

En del boder må ryddes slik at det er mulig å utført nødvendige arbeider på rør. Det blir gitt beskjed hvis dette gjelder din bod, men har du bod mot Mikkel Doblougsgate er det sannsynlig at du har rør der som du må rydde så bra under at to mann kan stå der og jobbe. Her skal asbestsanering utføres på de rørene som skal fjernes, fordi det er lagt nytt gjennomgående løp i kjellergangen. Slik sanering kan heldigvis utføres på en måte som gjør at ikke boder vil måtte tømmes helt, kun ryddes slik at man kommer til der det er rør.

Det kan bli noe vannsøl på gulvet, så man bør ikke ha noe stående rett på gulv som kan ta skade av det.

Til de boder man trenger å komme inn i vil det bli utlvert en hengelås som skal brukes til å låse boden i den perioden arbeideene pågår. Den har en nøkkel som bare passer til den ene låsen, mens SansBygg har en universalnøkkel som passer til alle hengelåsene.

Hvor lang tid tar det med min oppgang og mitt bad?

Skifte av rør og ferdigstillelse av bad vil ta 4 uker. De fem virkedagene i den første uken når kjøkkenrørene også tas, vil du være helt uten vann og avløp. Etter en uke får du tilbake vann og avløp på kjøkken, og etter 4 uker er også vannet på badet tilbake. Deretter er det en femte uke der du skal bruke badet frø man i slutten av denne uken kontrollere at alle arbeider er tilfredsstillende utført hos deg.

Kan jeg bo hjemme mens arbeidene pågår?

Du kan det hvis du ikke har andre muligheter, men det anbefales ikke. Det vil bli satt opp brakke med toaletter og dusjer i gaten utenfor i nærheten av de oppgangene som det arbeides med. Tilgang til den får du med nøkkelen til den midlertidige låsen som settes i inngangsdøren til leiligheten. Beboere med særskilt behov for toalett i leiligheten vil få utlevert et lite «bærbart». Den første uken er imidlertid helt klart best å oppholde seg et annet sted om man har mulighet til det. Både fordi man er helt uten vann og avløp, men også fordi det vil være rivearbeider og hulltaking/pigging som genererer mye støy og støv. De neste 3 ukene blir det lettere å bo hjemme fordi det da vil være vann og avløp på kjøkkenet, men man vil være uten baderom i hele denne perioden. Man må imidlertid være klar over at det vil være en god del støy på dagtid forbundet med arbeider i egen oppgang og nabooppganger i den perioden arbeidene pågår. Så om man ikke har jobb eller annet sted å dra til vil det være slitsomt å bo hjemme.

Du som har bygd om leiligheten slik at alt vann og avløp er i baderomsløpet vil bli helt uten vann og avløp noe lenger enn den første uken. Hvor lenge vil avhenge av hva slags rørløsning det er hos deg. Dette vil du få vite mer om når det er førbefaring hos deg.

Ved fremvisning av legeattelst kan man få utlevert et bærbart hyttetoalett fra SansBygg.

Kan man regne med at oppsatt plan blir fulgt?

Ja, et prosjekt av denne typen er oversiktlig selv om det er stort. Din leilighet vil bli ferdig til den dato du har fått oppgitt. Du kan derfor trygt planlegge langtidsferie i 4 uker i «Syden» og vite at alt er i orden når du kommer hjem.

Hva gjør entreprenør før arbeidene starter i en oppgang?

Fredagen før oppstart kommer entreprenør og dekker til flater og døråpninger med plast og papp for å beskytte mot skader og støv. Man kan da mot ekstra kostnad få satt opp plastdører med glidelåser som bestilles gjennom SansBygg AS.

Hva skal skje på kjøkkenet?

Her blir det: 1) Demontering av eventuell innredning for å komme til rørene, 2)nye rørføringer (vannrør frem til blandebatteri) og avløp til vannlås og 3) remontering av eventuell innredning.

Hva er mitt ansvar i kjøkkenet før oppstart i min leilighet?

Du må tømme skapene som må bort under rørskiftet. Fordi det blir en del støv under dette arbeidet, er det en fordel å rydde bort gjenstander fra benker og andre steder selv om det ikke står i veien for arbeidet.

Hva med oss som har gammel kjøkkeninnredning?

Gamle kjøkken er ikke så enkle å demontere som nye som er bygget opp av skapmoduler. Hvis dette gjelder deg så ta denne problemstillingen opp på førbefaring i din leilighet.

Hva er mitt ansvar i badet før oppstart i min leilighet?

Alle baderomsartikler, hyller mm. må tas ut av badet. Det som du kan la stå igjen er utstyr som skal monteres inn igjen eller kastes. Hva som skal skje med dette avtales på forhånd med SansBygg AS på bestillermøtet.

Hva er mitt ansvar i entréen før oppstart i egen leilighet?

Entreen må være ryddet slik at det er lett tilgang til kjøkken og bad. Den må også ryddes for klær og annet man ikke vil ha støvet ned.

Kan vaskeriet i 15 C brukes i anleggsperioden?

Det kan brukes fram til arbeidene kommer til den oppgangen. Alle med vaskeriavtale og de som bor i oppganger der det jobbes kan benytte vaskemaskin og tørketrommel der da. Man setter seg opp på vaskeliste. Når arbeidene kommer til denne oppgangen stenges vaskeriet.

Kan jeg få utført andre arbeider i min leilighet mens disse arbeidene pågår.

Nei, det kan du ikke. Engasjement av andre håndverkere må vente til dissse arbeidene er over. Det har å gjøre med både at det vil bli litt kaos med flere ting på en gang og dette med låser og sikkerhet. SansBygg tar ikke ansvar for å la andre enn egne håndverkere få tilgang der de jobber.

Kan jeg nekte tilgang til min leilighet for dette prosjektet?

Nei, det kan du ikke. Sameiet har rett til å kreve adgang til den for å få utført rørskifte og den påfølgende nødvendige rehabilitering av badet. Dersom man motsetter seg det regnes det som mislighold, og man vil bli tillagt alle de økonomiske kostnader som eventuelle forsinkelser av arbeidet vil medføre.