Hvorfor ekstraordinært sameiermøte? Kan ikke styret beslutte dette?

Et styre i et boligselskap har fullmakt og også plikt til å iverksette nødvendig vedlikehold. Det omfatter også felles røranlegg. Også der rør er ført gjennom boenheter slik at rørarbeidene må følges opp med modernisering av gamle bad til forsvarlig standard blir av noen jurister tolket til å være innenfor det et styre kan beslutte å iverksette. Men det ville vært unaturlig i dette sameiet å ikke legge opp en slik sak på sameiermøte. Dette er den største og mest kostbare saken i sameiets historie, og en sak som i ulik grad vil berøre alle seksjonseiere og beboere. Det var derfor rimelig og riktig å la sameiermøtet ta den formelle beslutningen om at arbeidene skal utføres, og måten det skal finansieres på. Det var i sammenheng med finansieringen aktuelt å beslutte om det skulle være salg av de to seksjonene sameiet eier i nr. 27 og 15 D. Dette siste måtte avgjøres på sameiermøte.