Hvorfor må det gjøres noe med rørene?

SINTEF regner en levetid på avløpsrør av vår type på 40-50 år, og ca. 50 år på vannrør. Det er noe lengre levetid på kaldtvannsrør enn varmtvannsrør. Våre rør er 80 år gamle. I den generelle tilstandsrapporten OBOS Prosjekt utarbeidet for sameiet i 2004, ble det anbefalt å foreta en spesiell tilstandsvurdering av vann- og avløpsrør. Etter 2004 har det vært en økning av lekkasjer fra vann- og avløpsrør med følgeskader av ulikt omfang. Vårt forsikringsselskap vurderer nå i hvert enkelt skadetilfelle om vi kan få dekning på forsikringen, og i de fleste tilfeller avslås det ut fra den begrunnelsen at skaden har sin årsak i sameiets manglende vedlikehold. Sameiet har derfor hatt betydelige utgifter med slike skader de siste årene, og det er grunn til å anta at dette ville vært en utvikling som hadde fortsatt framover i tid dersom forfallet på vann- og avløpsrør hadde fortsatt.

På bakgrunn av rørenes alder og lekkasjer/fuktskader i forbindelse med baderom, besluttet styret høsten 2013 å engasjere OPAK til å foreta en vurdering av røranleggets tilstand og av fuktsikring i baderom. Innholdet i rapporten som ble utarbeidet ble lagt fram som orienteringssak på ordinært sameiermøte våren 2014.

Hovedkonklusjonen i rapporten på rørene er at de ikke har noen levetid igjen. Situasjonen i forhold til avløpsrør er at nederste del i kjellerne ble skiftet for noen år siden, og at noen strekk på ulike steder også er skiftet enten pga. at røret var ødelagt, eller fordi eiere selv har valgt å skifte i forbindelse med rehabilitering. Kjøkkenrørene er jevnt over i dårligere tilstand enn baderomsrørene. De har mindre dimensjon, og er mer utsatt for kjemikaler, fett og avfall. Kjemikalier gir «rustvorter» utenpå røret fordi røret ruster innenfra og jernet forsvinner. Rørene forringes, og går som regel lekk først i de nederste etasjene, fordi belastningen er størst der. Baderomsrørene er stort sett i en noe bedre tilstand fordi de har større dimensjon. Det går heller ikke går så mye kjemikalier ned her, og det er mer vannskylling. Avløpsrørene er trykkløse, og skader på disse vil derfor ikke vise seg så akutt som når det er lekkasjer fra vannrør. Her er det ofte snakk om «snikende» skader som kan ha utviklet seg til store følgeskader før noe oppdages. Spesielt kan det skje om gamle rør er bygget inn slik at de ikke kan holdes øye med.

Vannrørene, som transporterer varmt og kaldt vann rundt i bygget og inn i leilighetene, er også på overtid. Her har det ut fra styrets kjennskap ennå ikke vært lekkasjer inne i leilighetene. Men det er bare et tidsspørsmål før det skjer. Ettersom det i motsetning til avløpsrørene er trykk i vannrørene, blir lekkasjer fra disse rørene fort mer alvorligere og akutte enn lekkasjer fra avløpsrør.

Det sameiet til nå har hatt problemer med i forhold til vannrørene, er det varmtvannsrøret som går gjennom alle kjellerganger. Det er i svært dårlig forfatning, og de senere årene har det flere ganger oppstått hull med påfølgende lekkasjer. Særlig har det skjedd når trykket på vannet blir satt på igjen etter avstengning fra Hafslund, skifte av kraner eller annet sentralt eller lokalt rørleggerarbeid. Da har det ved flere anledninger etterpå sprutet varmt vann i kjellerboder og kjellerganger.