Kan ikke rehabilitering av bad være en sak for den enkelte sameier?

Nei, det kan ikke være det fordi:

1) Når vann og avløpsrør skal byttes, er sameiet forpliktet til å sette badene tilbake i en stand som tilfredsstiller kravene i gjeldende byggeforskrift av 2010 og «Normalreglementet for sanitæranlegg». Det er gjeldene for gjennomføring av rørskifte og rehabilitering av våtrom. Man kan ikke fravike gjeldende forskriftskrav.

2) Bad som ikke er rehabilitert etter «Våtromsnormen» utgjør en fare for bygningen mht fuktinntrengning i betongen, og av den grunn bør det ikke gå mange år nå før de rehabiliteres. I følge den informasjonen styret har hentet inn fra seksjonseierne er det kun en liten andel av badene i sameiet som er rehabilitert i henhold til «Våtromsnormen».

I tillegg kommer dette moment:

3) Det blir langt billigere for hver enkelt å ta badet som en del av et felles prosjekt. Dersom en enkelt seksjonseier skulle ta sitt bad individuelt vil det nok komme på mellom kr 250 000- 300 000. Gjør man arbeidene i fellesskap, kommer hvert bad på under kr 60 000 (som vil finansieres gjennom en økning av felleskostnadene), pluss det som måtte komme i tillegg av sanitærutstyr og baderomsmøbler hvis man ikke kan/vil bruke det man har. (Nytt vegghengt klosett er inkl. i prosjektet.)