Kan jeg få utvidet badet?

Det kan du, men det blir ekstra kostnader ved det som du får på en tilleggsregning fra entreprenør.

Tenker du på å gjøre utvidelse ta da kontakt med SansBygg før det skal være befaring i din leilighet og si fra om det.