Når ble denne saken første gang tatt opp sameiermøte?

Tilstanden på rør og bad har vært nevnt en rekke ganger i gjennomgang av årsmeldinger, men det var først på det ordinære sameiermøtet i april 2014 at dette ble lagt fram som en egen orienteringssak. Fagkonsulenten ved OPAK som hadde utarbeidet tilstandsrapporten for sameiet la fram resultater og anbefalinger. Det ble her forespeilet et ekstraordinært sameiermøte høsten 2014 for å fatte vedtak.