PROSJEKTORGANISERING

Tiltakshaver (byggherre): Sameiet Solhaugen ved styret

Totalentreprenør: SansBygg AS

Prosjekt og byggeledelse: OPAK v/ Kjell Fossum