SAMMENFATNING

Prosjektet går over 4 måneder inne i leilighetene

Arbeidene tar 4 uker i hver leilighet

Alle seksjonseiere har fått utlevert plan for når det er arbeidene vil foregå i deres leilighet.

Første uken er man helt uten vann og avløp

Fra andre uken har man vann og avløp i kjøkkenløpet

Det vil være en brakke utenfor oppgang 21 med toalett og dusj.

Utgiftene til arbeidene i fellesarealer og til badene finansieres over felleskostnadene

……bortsett fra det den enkelte bestiller av servant og dusj eller badekar samt evt. baderomsmøbler. Det er den tilleggskostnaden den enkelte må ta selv

Felleskostnadene må økes 10 % fra 1. juli. Deretter blir det ikke mer enn vanlig indeksregulering av husleien fremover i tid.

Fra midten av mai kommer det en brakke på området der man kan se på hva som kan velges i av fliser og utstyr

Det vil være en førbefaring og et bestillermøte for alle seksjoner. Når det skal skje vil hver enkelt få beskjed om i den «beboerpermen» alle får av entrepernøren

.