Colletts gate

Gaten er eneste i Oslo oppkalt etter to personer. Den har navn etter brødrende grosserer John Collett (1758-1810) og statsråd Jonas Collett (1771-1858). John var byens nestrikeste mann og eide 50 gårder bl.a. hele Ullevålsområdet. Jonas var også embetsmann og politikker, og var en av Eidsvollsmennene i 1814.