Arrangementer og fellesaktiviteter i sameiet

Hver vår og høst arrangeres dugnader for både opprydding på uteområder og i fellesarealer inne. Etter dugnader er det uformelt samvær. Hver sommer er det grillfest i bakhagen.

Midt i desember er det tenning av julegran i "Rundingen" sammen med andre boligselskaper på Doblougløkka med servering av gløgg og pepperkaker m.m.