Avfallshåndtering - kildesortering

Husholdningsavfall: Solhaugen ble med i ordningen med kildesortering i Oslo fra 1. mars 2011 år. Det betyr at du skal sortere vanlig husholdningsavfall i 3 ulike poser som alle skal gå i sjaktene: blå for plast, grønn for matrester og vanlig bærepose til restavfall. Posen til restavfall skal vrenges for at ikke farger på den skal gjøre at den blir optisk lest som noe annet enn restavfall når den kommer fram til avfallsanlegget. Grønne og blå poser får man i alle store matvarebutikker. Følg disse “reglene” for å unngå at poser revner eller åpner seg og lager søl i søppelrommene:

  • - Knyt posene godt igjen med dobbelt knute

  • - Ikke fyll opp posene for mye

  • - Ikke bruk for tynne poser til restavfall

  • - Bruk dobbel pose til matavfall hvis det er mye i den

  • - Bruk også dobbelt pose til restavfall om posen er tynn

  • - ganger

  • - Kast fra 1. eller 2. etasje hvis posen er litt tung

Les mer om kildesortering på nettsidene til Oslo Renovasjonsetat

Papir: skal gå i containerne ute på området på vår side av gaten. Kun papir – ikke plastposer! Pappesker må rives opp i mindre biter. Hvis containerne er fulle, må man vente til de har vært tømt. Det skal ikke stå papir rundt containerne. Unntak kan gjøres på mandager før containerne tømmes. Større esker som da settes ved siden av blir tatt med.

Glass og hermetikkbokser: skal i containerne for dette - nærmeste til Solhaugen er på bussholdeplassen utenfor Colletts Café.

Maling, elektriske apparater, sparepærer batterier og annet spesialavfall: leveres på miljøstasjoner.

Nærmeste for Solhaugen er en mini miljøstasjon i Pilestredet park nr. 7( ned en bakke fra Stensberggaten.) Den er åpen hver tirsdag og torsdag fra 16.30-20.00.