Balkonger

Balkongene ble rehabilitert høsten 2014. Skader ble reparert, og det ble lagt nytt belegg innvendig og de ble malt utvendig. Det er viktig at alle med balkong holder godt øye med om det skulle komme skader i belegg eller andre steder slik at dette kan utbedres umiddelbart.

Du som har balkong må også passe på at det ikke ligger snø der om vinteren og at avløpsrøret på høsten ikke blir tilstoppet av løv.

Når det gjelder bruk av balkongen er det slik at om du følger husordensreglene og i tillegg bruker sunn fornuft vil ikke det som er en glede for deg bli til en ulempe for dine naboer.

Ikke oppbevar brannfarlige produkter der. Bruk av kull- eller gassgrill er ikke tillatt.

Dersom du ønsker å male balkongkanten og/eller dør eller vindu på balkongen kjøper du malingen selv. Koden er: OK092 RE004 SV.027 A-Base (Fargekoden ligger i datasystemet til Billakspesialisten, Waldemar Thranesgate 4.)

Brannbalkonger er rømningsvei og må ikke brukes som lagringsplass.