Brannsikring

 

Alle boenheter fikk våren 2015 nye pulverparater og en optisk røykvarsler. Dette er innkjøpt av sameiet og skal følge leiligheten. Det er også montert seriekoblede røykvarslere i alle kjeller, trappeoppganger og loft. Det er inngått serviceavtale med Norsk Brannvern AS på årlig kontroll av røykvarslere og slukkeutstyr.

Sjekk regelmessig kontakter og ledninger. Husk at utstrakt bruk av dobbeltstøpsler og skjøteledninger ut fra en enkelt stikkontakt øker faren for brann. Vi anbefaler også at man installerer komfyrvakt.

Røykvarslere: Sjekk at batteriet virker (trykk inn knappen på varsleren og hør om det kommer lyd)

Rømningsveier: Sørg for at det er lett utgang til brannbalkong der det er tilgang til slik. Ikke sett noe i trappeløpet som man kan snuble i. Sjekk at brannstige eller tau er i orden.

 

Brannfarlige produkter må oppbevares forskriftsmessig.

Ikke oppbevar gjenstander utenfor bodene.

Brannfarlige eller giftige stoffer må bare oppbevares i lovlig kvantum og på betryggende måte.

Ikke oppbevar farlige produkter på verandaen

.