Kjeller- og loftsboder

Ikke oppbevar matvarer der som kan tiltrekke rotter og mus.

Det ikke lurt å ha verdisaker der pga. av fare for innbrudd.

Sett på solid lås og sørg for at dørhengsler ikke kan skrus av.

Og gjør ditt for å forhindre innbrudd ved å passe på at døren ned til kjelleren og til oppgangen er låst