Lufting av radiator

Hver høst når fyren settes på skal luften ut av alle radiatorer luftes for å få varmen rundt i hele systemet og få vekke surkling/sildring i systemet.

Til det trengs en radiatornøkkel. Når dette skal gjøres, og hvordan det skal gjøres vil styret henge opp informasjon om på oppslagstavlene når fyren er settes på om høsten.

Radiatornøkkel fås kjøpt i jernvarehandler eller nøkkelfirma. Kan også bestille over nett fra f.eks. Clas Ohlso n.

Luftingen foregår slik:

  • Sett radiatornøkkelen inn i åpningen på enden av radiatoren .

  • Hold en liten bøtte e.l. under det lille tynne røret som stikker ut under åpningen der du har satt inn radiator-nøkkelen.

  • Vri nøkkelen forsiktig rundt til det kommer luft og skittent vann ut av det lille røret

  • Stram igjen med nøkkelen når det ikke kommer mer luft og vannet er klart