Nøkler til egen inngangsdør og postkasse

Nøkler til inngangsdøre n: Ekstra nøkler til begge låsene i døren inn til leiligheten din må du få filt til selv. Det får du gjort hos låsesmed eller andre steder der man gjør slike det (for eksempel Jernia i Waldemar Thranesgate).

Hvis du har mistet nøklene og ikke får låst deg inn, må låsesmed tilkalles for å sette inn nye låser. Det må du betale selv, disse låsene er ikke sameiets ansvar. Det kan derfor være lurt å få laget et ekstra sett som du legger hos familie, venn eller nabo – eller kanskje rett og slett legger på jobben eller annet sted der du lett kan få tak i den.

Nøkkel til postkasen : får du filt på de samme stedene som nøkler til inngangsdøren. Lag gjerne en ekstra selv om du ikke trenger det akkurat nå – det er dyrt å stå uten nøkkel. Da må du selv kontakte låsesmed som tar ut den gamle låsen og setter inn ny for deg. Du kan alternativt kontakte firmaet som satte opp postkassene: Stansefabrikken Products AS, tlf. 458 65 935. Det er antakelig billigere enn vanlig låsesmed