Peisen

Alle leiligheter har den opprinnelige funkispeisen fra 1935, med mindre den har blitt skiftet eller endret på etter at bygget var ferdig. Alle pipeløp ble rehabilitert høsten 2012.

Bruk av peisen:

Hold sprellet lukket i vannrett posisjon når peisen ikke er i bruk. Meget viktig dersom det skulle oppstå pipebrann!

Fyr forsiktig med egnet materiale – storfyring egner ikke sameiets gamle piper seg til. Dette er peiser for kosefyring – ikke oppvarming.

Pass på at luft kommer/har kommet inn i leiligheten når du fyrer. Luft gjerne litt i forkant. Hvis du fyrer opp i et rom som har vært hermetisk lukket flere timer vil ikke peisen trekke godt nok opp, og da vil du få røyk inne i rommet. Skjer det er det ikke feil med peis eller pipe. Det er bare slik at skal luft trekkes ut må også luft komme inn.

Bytte av peis eller fjerning:

Du har lov til å gjøre jobben selv, men den må registreres og kontrolleres av en autorisert fagperson. Brann- og redningsetaten anbefaler at du lar en fagperson tar seg av hele prosessen. Det gjør også styret. Se sameiets retningslinjer for rehabilitering.

I etterkant av montering og kontroll skal det sendes en kontrollerklæring til boligseksjonen på e-post : boligseksjonen@bre.oslo.kommune.no,

eller post:

Brann- og redningsetaten

Boligseksjonen

Østre Aker vei 60

0581 Oslo.