Radiatorene

Fjernvarme

Sameiet får varme i radiatorene fra fjernvarme levdert av Fortum Oslo Varme AS. Varmen i radiatoranlegget skrues av om sommeren, fra midten av mai til midten av september.

Skifte av radiatorer eller kraner

Er radiatoren defekt dekker sameiet kostnad til reparasjon eller utskifting. Dersom man ønsker å skifte ut en radiator som fungerer, skjer det til sameiers egen kostnad. Utskiftinger bør om mulig gjøres utenom fyringssesong. Radiatorer må ikke fjernes. Anlegget er i 2015 regulert inn i forhold til det antall radiatorer er i hver boenhet.

Termostatventiler

Det ble i 2015 skiftet til termostatventiler på radiatorene i sameiet.

Dersom man har termostatventilen på et lavt nivå eller helt avslått, f.eks på et soverom, så kan termostatventilen blir tett og slutte å fungere. En gang per måned i fyringsesongen bør man sette radiatorene på max varme slik at det blir gjennomstrømming i ventilen i ca 1 minutt og deretter kan man stenge ventilen igjen.

De ulike innstillingene på radiatorventilen skal gi en viss temperatur i rommet. Sensoren som måler temperaturen sitter i termostatventilen.

* 7 grader (frostsikring)

1 13 grader

2 17 grader

3 20 grader

4 23 grader

5 26 grader

Lufting av radiatorene

For å få varmen gjennom hele bygget og hindre surkling/sildring i radiatorene, må de tømmes for luft hver høst når fyren settes på. Man trenger en radiatornøkkel til dette. Når dette skal gjøres, og hvordan det skal gjøres vil styret henge opp informasjon om på oppslagstavlene hver høst når fyren er settes på. Dersom radiatoren begynner å lage ”rare” lyder midt i fyringssesongen, er det sannsynlig at det må gjøres en ny ”lufting”.Radiatornøkkel kan du kjøpe i jernvareforretninger og steder der det selges nøkler og låser. Eller bestille over nett fra f. eks. Clas Ohlson :

”Luftingen” gjøres slik:

  • Sett radiatoren på.

  • Sett radiatornøkkelen inn i hullet på enden av radiatoren.

  • Hold en liten bøtte eller kopp under det lille tynne røret som stikker ut under åpningen der du har satt inn radiatornøkkelen.

  • Vri nøkkelen forsiktig rundt til det kommer luft og skittent vann ut av det lille røret. Pass på at du ikke skrur tappen helt ut!

  • Stram igjen med nøkkelen igjen når det ikke kommer mer luft og vannet er klart.

Dersom du ikke har luftet en radiator før, ta gjerne kontakt med en nabo eller en i styret som kan komme og hjelpe deg.