Sikringsskap

Alle leiligheter har sin hovedsikring i skap i kjeller under trappen. Nøkkel til skapet henger på det.

Skulle nøkkelen være borte, er det greit å vite i en akuttsituasjon at nøkkelen til skapet i en annen oppgang passer der.

Ser du at nøkkelen er borte må du melde fra til styret.

Det er i skapet i kjelleren du leser av måleren din.

Pass på å holde ditt eget sikringsskap i leiligheten fritt for støv og skrot.