TV og internett

Sameiet Solhaugen har en kollektiv avtale hos Get som heter "Start30". Dette er en TV-pakke med 12 faste kanaler, pluss at hver beboer har 30 poeng til disposisjon for å kunne sette sammen sin egen TV-pakke.

De som ønsker kan betale kr 99,- ekstra per måned og få pakken som heter "Start". Her har beboerne også de 12 faste kanalene, men 50 poeng til disposisjon for å kunne sette sammen sin egen TV-pakke.

I avtalen inngår Get box Mikro eller HD PVR. De som ønsker Get box II kan få denne for kr 99,- ekstra per måned.

I den kollektive avtalen inngår dessuten bredbånd; "Kollektiv 25 Mbps". Også her kan beboerne gjøre oppgraderinger til redusert pris:

For oppgradering, brukerstøtte, service eller feilmeldinger kontakt Get kundeservice ved å gå inn på: www.get.no eller ringe deres kundetelefon 21 54 54 54.

Du må ikke gjøre inngrep i TV-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten eller foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og kan i verste fall skade anlegget.