Vann- og avløpsrør – lekkasjer og skader

Ved vannlekkasjer kan du som første strakstiltak begrense skaden ved å surre et håndkle rundt lekkasjestedet og la enden på det gå ned i en bøtte.

Deretter finner du stoppekranen (i kjellergangen dersom du ikke har satt inn egen i din leilighet)

- og så ringer du rørlegger. Se under ”avtaler” hvilken rørlegger styret har avtale med.

Ved tette og/eller sprukne avløpsrør/soilrør må du alltid kontakte styret. Du må aldri bestille noe spyling eller utskifting på eget initiativ.

Dersom det skulle være en hastesak, og det er helt umulig å få tak i et styremedlem, kontakter du vaktmestertjenesten på telefon 800 40 666 som da har fullmakt til å bestille nødvendig arbeid.