Hva ble besluttet på ekstraordinært sameiermøte 4. november 2014?

Følgende vedtak ble fattet:

Sameiet Solhaugen gir styret fullmakt til å inngå kontrakt om full rørrehabilitering i seksjoner og fellesarealer og baderomsrehabilitering av alle bad som ikke tilfredsstiller kravene i Byggebransjens "våtromsnorm" (BVN) av 1994 og sameiets instruks for rehabilitering av 2005. Det gis videre fullmakt til å foreta låneopptak for å dekke kostnadene, begrenset oppad til maksimum 20 millioner samt å foreta den husleieforhøyelse som er nødvendig for å betjene dette lånet.

Sameiet Solhagen gir styret gis fullmakt til å selge seksjon 95 i Collettsgate 27 og seksjon 96 i nr. 15 D eid av sameiet. Inntekter fra salget skal i sin helhet anvendes til kostnadene med rør- og baderomsrehabilitering.