Hva gjør vi med fellesvaskeriet i 15c?

Det har kommet inn ulike ideer til hva det tidligere fellesvaskeriet kan brukes til. Styret hører gjerne fra sameiere dersom noen har flere ideer.

 

Under det ordinære sameiermøtet i mai 2016 ble det vedtatt å legge ned det siste fellesvaskeriet, i oppgang 15c. Styret har bedt om innspill fra beboerne om hva det tidligere fellesvaskeriet kan brukes til. I forlengelsen av dugnaden 1. oktober var også alle sameiere invitert til «idé-dugnad» om hva dette frigjorte arealet kan brukes til. Forslagene som har kommet frem så langt kan oppsummeres som følger:

  • Sykkelbod, evt. kombinert med mulighet for sykkelvask og –verksted. Dette vil kreve at det settes inn en ny inngangsdør på bakkeplan, ut mot bakhagen.
  • Dele opp arealet, og fortsette å benytte en av delene til fortsatt fellesvaskeri, inkl. med en stor og kraftig industri-vaskemaskin (f.eks. til å vaske større tepper eller annet man gjerne ikke har anledning til i egen leilighet. Den andre delen kunne f.eks. brukes som felles «arbeidsrom», f.eks. for å smøre ski eller reparere sykkel, eller oppbevaring av hagemøbler, grill, redskaper, etc. 
  • Dele opp arealet (lett-vegger) til f.eks. 3-4 nye boder, som kan leies av sameiere med behov for mer lagringsplass 
  • Mikro-bryggeri
  • Fest-lokale, til bruk for sameiere, men også med mulighet for utleie. Vil kreve grundig oppussing, samt helst innsetting av ny inngangsdør ut mot bakhagen.
  • Treningsrom, med ulike apparater, til bruk for alle sameiere

Det er tidligere gjort undersøkelser om mulighet for å sette inn ny ytterdør på bakkeplan ut til bakhagen fra det tidligere fellesvaskeriet. Dette er sannsynligvis mulig, men en del kostnader vil påløpe. Forslagene over er ikke realitetsbehandlet. Det vil kreve mer utredning før et evt. konkret forslag kan fremmes for neste ordinære sameiermøte. Styret mottar gjerne flere ideer.

Inntil vi har et reelt alternativ til fellesvaskeri i 15c, vil det fremdeles være en vaskemaskin tilgjengelig for beboere som har betalt avgiften.