Hva skal gjøres i sameiets fellesarealer?

Asbestsanering på de gamle varmtvannsrørene gjennom kjellerne.

.....som må gjøres før de og kaldvannsrørene kan fjernes (en del av rørstrekket går nå gjennom kjellerboder)

Nye kjellerstrekk for varmt- og kaldtvann (gjennom kjellergangene – ikke i boder mer)

Nye stigeledninger fra kjellerne for kaldt- og varmtvann til bad og kjøkken

Nye oppleggskraner (dvs. stengekraner) for varmt- og kaldtvann i kjellerne

Nye avløpsrør til bad og kjøkken fra kjeller til over tak

Skifte av oppleggskraner (dv. stengekraner) i kjellere til varmeanlegget