Hvor stort flertall var nødvendig for å beslutte disse sakene?

Et vedtak om salg av de to seksjonene sameiet eier måtte fattes med «kvalifisert flertall» - dvs. 2/3 av de fremmøtte måtte stemme for forslaget. Når vedtak om rørutskifting og påfølgende rehabilitering av bad er noe som et styre formelt sett kan fatte, er det slik at det kun kreves «vanlig flertall» på et sameiermøte - dvs. at minst halvparten av de fremmøtte måtte stemme for det fremlagte forslag. Det var over 2/3 flertall for begge de fremlagte forslag.