Hvor vil røropplegget gå på nytt bad?

Hovedløpet for rørene vil gjennom etasjene gå omtrent der det er nå, men alle rør vil bygges inn. Avløpsrøret fra naboens sluk over, vil nå ligge over ditt tak som senkes slik at røret ikke er synlig.