Hvorfor må det gjøres noe med badene også?

Rehabilitering av badene kommer som en følge av rørutskifting fordi badene da må sette tilbake i forskriftsmessig stand. Og det er ikke etter standard fra 1935 eller en annen tid der det var andre regler for våtrom enn det er nå. Et flertall av badene i sameiet ikke er forskriftsmessig rehabilitert. De har enten allerede forårsaket lekkasjer og gitt fukt i betongen, eller så utgjør de en fare for å komme til gjøre det pga. manglende membran i gulv og vegger og gamle sluk uten klemring til membran. Fukt i betongen medfører at armeringsjern over tid vil korrodere, noe som vil kunne gi alvorlige bygningsmessige svakheter. OPAK gjennomførte kontroll av 10 bad i sin tilstandsvurdering. Noen av disse hadde den opprinnelige standarden fra 1935, andre hadde hatt en rehabilitering på et tidspunkt. Ingen av badene tilfredsstilte kravet til forskriftsmessige vannsikre bad. Betydelig fukt over anbefalt grenseverdi ble målt i både gulv og vegger i 6 av badene, og det var også fukt i de øvrige 4. Fuktgjennomtrenging ble begrenset til underliggende bad der det er benyttet badekar eller dusjkabinett.