Ila skole

Ila skole ligger mellom i kvartalene mellom St.Hanshaugen og Waldemar Thranes i Fougstadgate 10. Den har nå ca 700 elever og er både barne- og ungdomsskole. Elever fra barneskolene Møllergata og Bolteløkka sogner til Ila på ungdomstrinnet.

Skolen var ferdig i 1916. Den var da den største skolen som var bygget i Kristiania og også en av Nord-Europas største. Det høyeste elevtall den har hatt var i 1917 da det var 1465 elever.

Noen vil kanskje huske skolen fra ungdomsserien ”Borgen Skole” sendt i 1988-1991 da NRK brukte Ila skole som opptakssted inne og ute.

Skolefrokost i 1939

Første skoledag i 1961

Kilder: Byarkivet i Oslo, Digitalt museum, skolens nettside og Wikipedia