Kan ikke rehabilitering av rørene være et alternativ til utskifting?

Når det gjelder avløpsrørene finnes det flere metoder med å støpe nye rør inne i de gamle (bl. a såkalt «strømpe»). Slike metoder har selvsagt vært vurdert.

Et argument mot slike metoder, er at kjøkkenrørene noen steder er i så dårlig forfatning at det ikke er mulig å gjøre noe annet enn å skifte flere strekk. Når det allerede er nå skiftet ut ganske mange strekk her, og flere må tas, er det lite hensiktsmessig å ikke ta resten også.

Et annet argument mot å bruke rehabiliteringsmetoder, er at vi er anbefalt å skifte vannrørene. Kaldt- og varmtvannsrør lar seg ikke rehabilitere. Våre avløpsrør og vannrør ligger så tett på hverandre at det vil være naturlig å ta skifte alle rørene samtidig. Når vannledningene ligger så tett til avløpsrørene, vil det også det kunne skje at dersom vi først hadde tatt en rehabilitering av avløpsrørene med «strømpe», og deretter noen år senere satte i gang med skifte at vannrør, ville pigging gjennom etasjeskillene sannsynligvis skade den støpen som var gjort inne i avløpsrøret.

Et ytterligere moment som kan tale mot å velge rehabilitering av gamle avløpsrør, er det etter at slike metoder er brukt alltid må tilkalles noen fra det utførende firmaet hver gang det skal utføres arbeider inn mot hovedrøret fra en seksjon. Hvis ikke det skjer på riktig måte vil hele støpen inne i røret ødelegges. Så alt i alt ble styrets konklusjon at rørrehabilitering ikke var noen aktuell metode å satse på i dette sameiet.