Kan jeg få lagt kjøkken et annet sted i denne prosessen?

Dersom du har planer om å legge kjøkkenet et annet sted enn opprinnelig løsning, kan du avtale at det skal legges opp røropplegg til dette i det rommet du vil ha det. Dette er mot ekstra kostnad direkte til entreprenør.

Entreprenør kan også ta oppdrag med å montere nytt kjøkken for deg hvis du ønsker det. Be da om tilbud på det når det er førbefaring hos deg.

Hvis du vil engasjere andre håndverkere, kan du ikke gjøre det mens det arbeides i din oppgang. Da ber du bare om å få gjort alt ferdig med nytt røropplegg, og tar så inn håndverkere til moteringsjobben etter at øvrige arbeider er ferdig i din leilighet.