Kommer fellesutgiftene/husleien til å øke?

Det må bli økning av fellesutgifter når en stor andel av et kostbart prosjekt skal finansieres ved låneopptak. Det var en økning med 10 % fra 1.1., og det vil bli ny 10 % økning fra 1.7.2015. Inn i disse økningene ligger også den generelle økning vi uansett måtte har gjort dette året pga vanlig økning i våre faste utgifter.