Kommer seksjonseierne til å få skatt av salg av seksjonene sameiet eier?

Alle seksjonseiere vil få noe skatt på fortjenesten av verdiøkningen på disse seksjonene. Hvor mye det blir vil avhenge av både hvor lenge man har eid egen seksjon og av sameierbrøken. Det vil med andre ord bli en individuell utregning fra skattemyndighetense side for oss alle ut fra hva vi oppgir på selvangivelsen for året 2015 da den første ble solgt og 2016 når den andre er solgt.