Lille Bislett

Lille Bislett er et område mellom Dalsbergstien og Bislett gaten og hovedinngangen til Bislett stadion. Etter mange år som lite spennende asfaltert område, har det de siste årene vært mer elle rmindre avstengt annleggsplass i forbindelse med bygging rundt. Nå er den under gjennomgripende omgjøring til rekreasjonsområde tilknyttet Sofies plass. Les her prosjektbekrivelsen for disse plassene og Maratonplassen foran stadion.