Louises gate

Er oppkalt etter dronning Louise (1828-1871) som var gift med kong Carl IV. Han ble konge i Sverige og Norge i 1859. Hun likte ikke å opptre offentlig, og gjorde det bare når det var krevet av henne. Hun jobbet mye med oversettelse av bøker, og inntektene hun fikk fra det arbeidet brukte hun til å hjelpe så mange som mulig av mennesker som hadde det vanskelig.

For mer om henne les denne artikkelen.