Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 18 feb 2012

Om parkene i nærmiljøet

Den nærmeste parken til Solhaugen er St. Hanshaugen. Litt lenger vekk - på den andre siden at Teresesgate - ligger Stensparken.

Disse to parkene er de eneste større gjenværende grunnarealer fra bymarken

Christian IV ga til Christianias begolkning i 1629 og 1631. Etter den store store bybrannen i 1624 befalte kongen at den nye byen skulle bygges vest for Akershus festning. Den bymarken folk inntil da hadde kunnet sende sine dyr til og hente fór fra ble da for langt unna for dem. Christian IV ga derfor bort en ny bymark til felles benyttelse.

I årene som fulgte la byens rikeste og mektigste under seg de mest attraktive deler beste delene av bymarken. Til slutt var bare St. Hanshaugen og Stensparken igjen. Disse steinete haugene var det ingen som ønsket å ha.

For mer om historien til de to parkene les fra s 10- 19 i "Tobias" nr 2 og 3 2006 utgitt av Bykarkivet.

For mer om Bymarken les temahefte nr. 26 i Prosjekt "Oslo-patriot"