Vinduer

Vedlikehold av vinduer er i følge vedtektene sameiers eget ansvar. Sameiet organiserer med jevne mellomrom maling av vinduskarmer, vannbrett og beslag på balkongkanten.

Noen vinduer er mer utsatt for vær og vind enn andre og det kan være behov for at disse males med kortere intervaller enn fellesrundene.

Da kjøper du maling til dette selv. Fargekoden er: OK092 RE004 SV.027 A-Base (Fargekoden ligger i datasystemet til Billakspesialisten, Waldemar Thranesgate 4.)

Vinduene i samtlige seksjoner i sameiet ble skiftet i 1987.