Lover, regler og forskrifter

”Man skal ikke plage andre,

man skal være grei og snill,

og for øvrig kan man gjøre hva man vil.”

Kardemommeloven fra 1955 av Thorbjørn Egner er en god rettesnor for samhandling mellom mennesker, og var tilstrekkelig for at Kardemomme by skulle fungere.

Sameiet Solhaugen må støtte seg til noen flere lover og regler. Sameiet er lovpålagt å ha vedtekter. Husordensregler er ikke lovpålagt, men som de fleste boligselskaper har vi også det. Videre har vi instruks for rehabilitering.

Overordnet enhver vedtekt og regel vedtatt av sameiet er naturligvis norsk lovgivning og kommunale forskrifter. Her har vi samlet lenker til noen av de viktigste lover og forskrifter.