Bydel St. Hanshaugen

Sameiet Solhaugen ligger i bydel St. Hanshaugen, som er en av Oslos 15 administrative bydeler.Hovedsymbolet i bydelens logo er tårnhuset på St. Hanshaugen. Fra spiret der ble det i gamle dager gitt værvarsler. Tårnet til venstre symboliserer Gamle Aker kirke, byens eldste kirke. Bydelens mange gamle bygårder vises nederst til venstre.

Per 1.1.2010 hadde bydelen 32 254 innbyggere. Innbyggerantallet er i stadig økning. Bydelen har høyere utdanningsnivå og større inn- og utflytting enn gjennomsnittet for Oslo.Befolkningen skiller seg aldersmessig fra bygjennomsnittet med at det er en svært liten andel av skolebarn, tenåringer og pensjonister og en svært høy andel i yrkesaktiv alder, særlig 20-39 åringer. At det er mange i den aldersgruppen, skyldes bl.a. at det er denne bydelen som har den største andelen studenter. Hvis man så plusser på med alle de studentene som bor her uten å ha meldt flytting fra sin hjemkommune, er det lett å skjønne at det er mange unge mennesker å se i det offentlige rom i strøkene rundt Doblougløkka.

Bydelen strekker seg fra Oslo sentrum og nordover til Marienlyst og Ullevål sykehus. Tomte- og boligprisene i bydelen har holdt seg høye hele tiden siden utbyggingen av løkkene i bymarken her begynte midt på 1800-tallet. I 2007 var boligprisene her nest høyest (etter Frogner) av alle kommuner og bydeler i landet.

Bydelsadministrasjonen er i Akersbakken 27 (inng. Bergstien)

Postadresse er: Pb 6999 St. Olavs plass, 0130 Oslo

postmottak@bsh.oslo.kommune.no

Felles telefonnummer for alle tjenester i Oslo kommune er: 02180

Kilder:

Bydelens nettsider

Wikipedia