Knud Knudsens plass

Knud Knudsens plass ligger ved sydenden av St. Hanshaugen der Ullevålsveien og Geitmyrsveien møtes. Ved plassen er holdeplass for buss 37 og 46, og rett over på den andre siden av Ullevålsveien er det taxiholdeplass.

Plassen hadde lenge vært taxiholdeplass, da den nylig ble kraftig rustet opp til å bli et bydelstorg med granittheller, benker, blomsterkasser, toalett og ny kiosk.

Plassen er oppkalt etter språkforsker og språkreformator Knud Knudsen (1812-1895).

Knud Knudsen regnes som det moderne bokmålets far. Som folkeskolelærer hadde han sett hvordan elevene slet med å lære skriftspråket som den gang fortsatt var dansk. Det lå fjernt fra det språket elevene selv snakket. Det førte til at han startet en livslang kamp for å fornorske skriftspråket - få det mer likt hvordan man snakket. I den kampen inngikkk også å få erstattet fremmedord med norske ord.

For å ære ham ble plassen ved enden av St.Hansshaugen oppkalt etter ham i 1962. Før den tid het plassen St. Hansplassen.

Plassen slik den så ut i 1935

Kilder: Store norske leksikon og Wikipedia