Rehabiliteringsinstruks

Skal du rehabilitere eller pusse opp?

Alle sameiere som planlegger å sette i gang større rehabiliteringer/oppussingsprosjekter må i god tid i forkant ha gått gjennom skrivet med det lange navnet: "Instruks for seksjonseierinitiert rehabilitering/modernisering av kjøkken/bad og andre bygningsmessige tiltak."