Tips for effektiv fyring i peisen

På grunn av tilfeller av røyknedslag i noen leiligheter minner vi om gode tips for mer effektiv fyring i peisen.

På grunn av røyknedslag i noen leiligheter i sameiet (det vil si at røyken delvis trekkes ned og ut i en leilighet under, heller enn å trekkes opp i pipa) har styret vært i kontakt med Brann- og redningsetaten. De svarer følgende om årsaker og mulige løsninger på dette problemet: 

Dette er et vanlig problem i leiligheter. Leilighetene er så tette at de får undertrykk. Noen årsaker er listet opp under her.

 

  • Oppdriften i skorstein blir liten på grunn av liten temperatur forskjell mellom røykgass og utetemperatur. Dette vil føre til at mye av røyken blir sugd ned og kommer ut i ildsteder under. Røyken vil også lekke ut i ildsteder over som er montert på skorsteinen.
  • På grunn av lav røykgass temperatur vil den røyken som kommer ut, legge seg som et lokk over tak og man risikere at røyken blir sugd inn i omliggende skorsteiner og ventilasjonsanlegg.

Her er noen løsninger:

1. Bruk god trekk i opptenningsfasen

2. Sørg for å fyre med riktig trekk. (Skal se at det er et godt bål)

3. Legg ikke inn for lite ved. Ha hele tiden god varme.

4. Hvis det  trekker dårlig prøv å hjelp trekken med å åpne et vindu i startfasen.

5. Ikke ha kjøkken/baderoms vifter i gang i opptenningsfasen.

6. Sørg for at veden er tørr.

7. Ha døren på ildstedet åpen til det har tatt skikkelig fyr.

 

Hvis disse råd blir fulgt vil det motvirke røyknedslag.